08. Lwknd Volgwagen

Net als voorgaande jaren hebben we een volgwagen bij ons. De routes van de Sportievelingen en de Recreanten zijn op hoofdlijnen hetzelfde. De volgwagen zal achter de Recreanten rijden en bij noodsituaties of calamiteiten bellen we eerst 112. Indien het om een andere kwestie gaat kunnen we de volgwagen bellen. Als chauffeur en beheerder van de volgwagen is onze vaste chauffeur Jan Ermans weer bereid de honneurs waar te nemen.

In de volgwagen bevinden zich zoals gebruikelijk de benodigde reservematerialen, gereedschap en voldoende EHBO-materiaal. Wanneer er materialen uit de volgwagen worden gebruikt, meld dit dan even aan de materiaal- en gereedschapsbeheerders tijdens deze routes, zijnde Maurice van de Laar en Minus Limpens.
Berg tijdens de routes alleen het hoogst noodzakelijke in de volgwagen op en maak er geen gevulde container van: op die manier blijft er tenminste ruimte om reparaties uit te voeren.
Na het beëindigen van een route wordt van iedereen verwacht dat hij zijn eigendommen uit de volgwagen haalt.